การให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงของคุณ

Jellopy   

14 ธันวาคม 2559 16:43การให้วัคซีนช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคติดต่อ เพราะวัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
แก่สัตว์ เนื่องจากวัคซีนมี “สารก่อภูมิต้านทาน (Antigen)”

วัคซีนเชื้อตาย
คือวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อจุลชีพที่ตายแล้ว ด้วยกระบวนการทางเคมีหรือความร้อน
เช่น วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

วัคซีนเชื้อเป็น
คือ วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อจุลชีพที่ยังไม่ตาย แต่ได้มีการทำให้เชื้อจุลชีพลดความรุนแรงลง
เช่น วัคซีนโรคไข้หัดสุนัข

โรคติดต่อที่ต้องทำวัคซีน
สุนัข : โรคพิษสุนัขบ้า, โรคไข้หัดสุนัข, โรคตับอักเสบติดต่อ, โรคเลปโตสไปโรชีส(โรคฉี่หนู), โรคลำไส้อักเสบติดต่อจากพาร์โวไวรัส, โรคลำไส้อักเสบติดต่อจากโคโรน่าไวรัส, โรคหลอดลมอักเสบ
แมว : โรคพิษสุนัขบ้า, โรคไข้หัดแมว, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคช่องปากและลิ้นอักเสบ, โรคลิวคีเมีย, โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบติดต่อค้นหาข้อมูลใน Petopia


ใส่คำที่ต้องการค้นหา เช่น สุนัข แมว ปลา